ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.23/3/17

*Η διαχείριση της ασφάλειας. Το νέο περιβάλλον τρωτότητας και ασύμμετρων απειλών

Των Γιάννη Σταμούλη και Νίκου Διαμαντή

Τα τελευταία τρομοκρατικά κτυπήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλειας στην μεγάλη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινότητα, απειλώντας τον ίδιο το ελεύθερο δυτικό τρόπο ζωής.

Η τρομοκρατία κατά την κλασική μέχρι σήμερα προσέγγιση ήταν και είναι η εμπρόθετη και συνειδητή χρήση βίας, προκειμένου για πολιτικούς κυρίως σκοπούς να δημιουργηθεί κλίμα φόβου - τρόμου με σκοπό και επιδίωξη την ανατροπή της έννομης τάξης, του καθεστώτος ή του  υφιστάμενου συστήματος εξουσίας.

Η χρήση της έχει σαν αποτέλεσμα ή ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο να παρασύρει στο θάνατο και αθώους πολίτες γεγονός που την καθιστά κοινωνικώς, ηθικά ανεπίτρεπτη παρά την αποδοχή του γεγονότος από  τους τρομοκράτες, ως αναγκαίο παράπλευρο αποτέλεσμα.