ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.10/5/10

Ο πυροσβέστης που βρήκε τα θύματα της τραγωδίας στη Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε οι πόρτες ασφαλείας είναι και έξοδοι κινδύνου

Oι σύγχρονες πόρτες εισόδου και εξόδου των πελατών που χρησιμοποιούν πλέον οι τράπεζες και λειτουργούν με χρονοκαθυστέρηση για λόγους ασφαλείας μπορεί να θεωρηθούν ως έξοδοι κινδύνου σε περίπτωση πυρκαϊάς μόνο εφόσον υπάρχει και εναλλακτική έξοδος διαφυγής!
Διαβάστε περισσότερα:

Η πυρασφάλεια δεν αφορά τις τράπεζες

Oι τράπεζες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν υποχρεούνται στα δικαιολογητικά που καταθέτουν για να λάβουν άδεια λειτουργίας υποκαταστημάτων τους από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών να διαθέτουν και πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική

Διαβάστε περισσότερα:

Τα προ του 1989 κτίρια επίφοβα για πυρκαϊές

Τα κενά στην πυροπροστασία των κτιρίων- ειδικά όσων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1989, πλην των ξενοδοχείων- αναδείχθηκαν με τραγικό τρόπο μετά το περιστατικό στο διατηρητέο της οδού Σταδίου
Διαβάστε περισσότερα