ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.19/1/13

ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΣΕΩΣ


Ευελιξία και εργασία (Του Εμμανουήλ Κ. Ακουμιανάκη)

Η εγκαθίδρυση της βιομηχανικής κοινωνίας εκφράσθηκε και παγιώθηκε με μοντέλα επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης της εργασίας, τα οποία σημάδεψαν τις οικονομίες των δυτικών βιομηχανικών κοινωνιών. Οι αλλαγές αυτές στον τρόπο εργασίας οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας οικονομικής και οργανωτικής κουλτούρας, η οποία προώθησε τη μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση ως βασικό μοχλό και παράγοντα της οικονομικής μεγέθυνσης και εκβιομηχάνισης της κοινωνίας. Η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων τυποποιημένων ομοειδών προϊόντων, στο πλαίσιο μιας παραγωγικής διαδικασίας, η οποία στηρίζεται στη μηχανική μετακίνηση του εμπορεύματος μέσω ενός ιμάντα μεταφοράς σε διαφορετικά εργασιακά πόστα, συνδύαζε τη μαζική απασχόληση μισθωτής εργασίας και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του συνδικαλισμού και τη «νομιμοποίηση» της ταξικής πάλης.
Σε διεθνές επίπεδο η επέκταση του παραπάνω μοντέλου συνοδεύτηκε από μια σειρά οικονομικών μέτρων και δραστηριοτήτων, όπως εξωτερική βοήθεια και δανεισμό των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά και ισορροπία εμπορικών σχέσεων, μέσω δημιουργίας  διεθνών οικονομικών οργανισμών και υπηρεσιών ελέγχου.

διαβάστε περισσότερα