ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.26/6/11

ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ Σ.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η συγκροτημένη δράση της Ένωσής μας να φέρει στο προσκήνιο της κοινωνίας, τα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού και του Π.Σ. γενικότερα, πέρα από τις συνεχείς παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και τις επαφές με τα πολιτικά κόμματα έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα,δηλ. να γίνει κοινωνός αυτών των προβλημάτων το σύνολο των πολτικών φορέων, ηγεσιών και πολιτών της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα