ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.28/2/10

Αντιμετώπιση χημικού ατυχήματος. Θεωρία και πρακτική".

Στα πλαίσια της μηνιαίας εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, πραγματοποιήθηκε την 26-2-2010 εκπαιδευτική ημερίδα, με θέμα "Αντιμετώπιση χημικού ατυχήματος. Θεωρία και πρακτική". Την παρουσίαση επιμελήθηκε ο Υπ/γός Κατσαμπέλας Θεμιστοκλής.
Την εκπαίδευση αυτή, εκτός των μονίμων Πυροσβεστών της Π.Υ. Ρόδου παρακολούθησαν 7 εθελοντές Πυροσβέστες (της Π.Υ. Ρόδου και του Π.Κ. Απολλώνων) καθώς και 9 υπάλληλοι του ΕΚΑΒ (υπό τον Διευθυντή τους ιατρό κ. Καραταμπάνη).
Παροχή οδηγιών στους ασκούμενους, από το ΣΔΣ (Στοιχείο Διοίκησης Συμβάντος). Οι ομάδες "επέμβασης" και "απολύμανσης". Ο επικεφαλής (με τη μπλε στολή) πιέζει το κουμπί ενδοεπικοινωνίας, που είναι εσωτερικά της στολής, για ασύρματη επικοινωνία με το Κέντρο.

Μεταφορά θύματος από την ομάδα επέμβασης