ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.4/5/10

Το ωράριο ως παράγοντας εργασιακής ομαλότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα

Παρέμβαση της ΕΑΠΣ προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού του Σώματος για την αλλαγή του ωραρίου εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

Ανακοίνωση της ΕΑΠΣ για συμμετοχή στην συγκέντρωση της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

XΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ