ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.5/1/10

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ

Στα πλαίσια της διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης από την ΕΑΠΣ για τα καίρια θεσμικά ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, για τα οποία έχει ξεκινήσει διάλογος με το Α.Π.Σ. αναρτήσαμε σχετικό ιστολόγιο με την ονομασία ΔΙΑΛΟΓΟΣ, στην διεύθυνση http://eapsdialogos.blogspot.com.
Στο συγκεκριμένο Blog θα αναρτούνται όλες οι απόψεις και προτάσεις που θα στέλνουν τα μέλη μας και θα υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού τους.

Τα θέματα που έχουν τεθεί σε επεξεργασία από τις σχετικές επιτροπές είναι:
Κανονισμός μεταθέσεων
Πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών Αξιωματικών
Ωράριο λειτουργίας Υπηρεσιών
Κ.Ε.Υ.Π.Σ.-Πειθαρχικό Δίκαιο
Κανονισμός Ακαδημίας
Οργανόγραμμα Πυροσβεστικού Σώματος
Διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων
Βαθμολόγιο Πυροσβεστών και Υπαξιωματικών