ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.9/7/12

ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ


Ωράριο εργασίας πυροσβεστικού προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ
Κατά τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, το πυροσβεστικό προσωπικό εργάζεται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ανά τη χώρα, εναλλασσόμενο σε βάρδιες 8ωρης ή 24ωρης υπηρεσίας, σύμφωνα και με το Άρθρο 23 παρ.3 του Π.Δ. 210/1992.
Το παραπάνω ωράριο, σε όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογής του δεν προξένησε δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργίας των Π.Υ. σε όλη τη χώρα. Γεγονός δε που  τεκμαίρεται και από την απουσία σχετικών υπηρεσιακών αναφορών από τους κατά τόπους Διοικητές ή Προϊσταμένων των Υπηρεσιών τους.
Το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα που ανέκυψε, με δεκάδες καταγγελίες των συνδικαλιστικών μας ενώσεων, όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί η παραβίαση του ανωτέρω ωραρίου, και η καταστρατήγηση του υποχρεωτικού χρόνου εργασίας (37 ½ ανα εβδομάδα) με απλήρωτη και εκβιαζόμενη υπερεργασία.
Παρά τις συνεχόμενες παρεμβάσεις μας, το Α.Π.Σ. αντί να ενσκήψει στο πρόβλημα και να θωρακίσει τον πυροσβεστικό υπάλληλο από τις παράνομες υπερβάσεις του νομίμου ωραρίου, με θεσμικό τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, προχώρησε αιφνιδιαστικά, χωρίς τεκμηρίωση, διαφάνεια και κοινωνικό διάλογο στην έκδοση του Π.Δ.55/2010, το οποίο κατήργησε την 24ωρη    εναλλαγή υπηρεσίας, θεσμοθετώντας στη θέση της την 12ωρη.