ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.27/9/11

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών.


Με την από 2-8-2011 απόφασή σας, προβήκατε στη συγκρότηση επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών.
Στην επιτροπή αυτή, όπως συνηθίζετε πλέον δεν συμπεριλάβατε εκπροσώπους των εργαζομένων του Π.Σ..
Ενάμιση μήνα μετά, προβήκατε στην πρόσκληση προς τα σωματεία, προκειμένου να σας αποσταλεί υπόμνημα με θέσεις και απόψεις για τα παραπάνω.
Η παραπάνω διαδικασία, καταδεικνύει την άποψή σας για το διάλογο – διαβούλευση αλλά και τις θέσεις των εργαζομένων.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΑΠΣ