ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.14/12/11

Για τον διαγωνισμό, μερικά ερωτήματαΜε τον Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ.61Α) συστάθηκαν 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις Πυρ/στών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη (κατάργηση) μείωση οργανικών θέσεων μονίμων Πυρ/στών χωρίς Π.Δ ή άλλα διοικητική πράξη σύμφωνα με τον Ν. 3511/06.
Η μείωση των θέσεων των (Π.Δ ή Υ.Α) που να καθορίζουν σε ποιές Π.Υ. καταργούνται οι θέσεις αυτές και συνιστώνται οι επί θητεία θέσεις.
μονίμων χωρίς να υπάρξουν διοικητικές πράξειςΟ Ν. 3938/11 για τους πολίτες υποψήφιους αναφέρεται σε προσόντα και κωλύματα του Π.Δ. 19/2006 «Κανονισμός κατάταξης Δοκίμων Πυρ/των» (αρθρ. 15 παρ. 7). Στην παρ. 19 του ίδιου άρθρου του ως άνω Νόμου γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή κανονιστικών πράξεων του ισχύουν για τους μόνιμους Πυρ/στες. Στις 28-07-2011 εκδόθηκε η υπ΄αρίθ. 34671 οικ. Φ. 300.2 προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 4.000 Πυρ/στών πενταετούς υποχρέωσης σε εκτέλεση της υπ΄αρίθ. 12077/15-07-2011 Υ.Α. στην οποία δεν προβλέπεται όπως προβλεπόταν απ΄το Π.Δ. 19/2006 Δημοσίευση Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πόσες ανά κατηγορία θέσεις θα καλυφθούν με γνώμονα το Υπηρεσιακό συμφέρον αλλά και απόφαση κατανομής των θέσεων αυτών. Επίσης δεν υπήρξε απόφαση Υπ. Προ.Πο (σύμφωνα με τον Ν. 3938 άρθρο 15 παρ. 6) μεταφοράς κενούμενων θέσεων εποχικών Πυρ/στών στο Π.Σ. ως θέσεων Πυρ/στών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ


διαβάστε την κοινή βασική πρόταση των Σωματείων των εργαζομένων στα Σ.Α.

Η ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ


Ενώ η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υ.ΠΡΟ.ΠΟ γιά το μισθολόγιο των ενστόλων, δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του, βοβμβαρδισμός διαρροών σημειώνεται γιά να δημιουργηθεί κλίμα για να καλύψει τις πραγματικές διαθέσεις των τροικανών και των ντόπιων συνεργατών τους. Τελευταίο, το δημοσίευμα από το "Εθνος" σύμφωνα με το οποίο από τις τάξεις των ενόπλων προωθείται:
  • καταργούνται οι μισθολογικές προαγωγές
  • Το μισθολόγιο των στρατιωτικών θα είναι προσαρμοσμένο βάση του διοικητικού βαθμό τους
  • Τα “εδικά επιδόματα” περιορίζονται. Το επίδομα “θέσης ευθύνης” θα δίνεται από τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και πάνω.
  • Ο μισθός από αντισυνταγματάρχη και κάτω θα υποστεί επιπλέον μείωση 30%.
  • Ο μισθός των υποστρατήγων και αντιστράτηγων θα αυξηθεί κατά 25%.
  • Το μηνιαίο επίδομα “ειδικής απασχόλησης” στον αντιστράτηγο είναι 700 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κατώτερους αξιωματικούς 250 και 200 στους υπαξιωματικούς.
  • Το μηνιαίο επίδομα “ θέσης ευθύνης” στους αντιστράτηγους είναι 560 ευρώ, στους κατώτερους αξιωματικούς 140 και στους υπαξιωματικούς 130 ευρώ.