ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.5/10/09

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
- Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί τον κύριο βραχίονα Πολιτικής Προστασίας και τον σημαντικότερο φορέα πυροπροστασίας της χώρας.
- Υπαγωγή όλων των εθελοντών στην Πολιτική Προστασία. Πιστοποίηση σε θέματα πυρόσβεσης-διάσωσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία και ένταξή τους στον υπηρεσιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος.
- Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος που περιλαμβάνει τη μελέτη και επαναξιολόγηση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και κλιμακίων με συγκεκριμένα κριτήρια (πληθυσμός, δασικές περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποκέντρωση σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή της χώρας, τις προσλήψεις μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
- Ισχυρή μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας των εποχικών πυροσβεστών, ώστε, μονιμοποιούμενοι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις, να καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις.
ΠΗΓΗ: http://www.pasok.gr/