ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.2/12/10

Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενκών Καθηκόντων.ιΣτο Αρ. Φύλλου 198 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 29 Νοεμβρίου 2010 δημοσιεύτηκε το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121 με τον τίτλο "Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενκών Καθηκόντων."

Σύμφωνα με το Π.Δ.:
1. συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα στην κατηγορία των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων, μία (1) οργανική θέση Υποστρατήγου Γενικών Καθηκόντων και καταργείται αντίστοιχα μία (1) θέση Πυράρχου Γενικών Καθηκόντων, Σχολής Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 305/1992 (Α΄ 152)αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων μπορούν να προαχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου».

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.


Διαβάστε το σχέδιο- πρόταση που εκπόνησε η σχετική επιτροπή του Α.Π.Σ. γιά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και πραογωγών των Αξιωματικών του Π.Σ.

Ευρωπαϊκή συνεργασία για τις πυρκαγιές


Τη συνεργασία της Ελλάδας με εννέα ευρωπαϊκές χώρες για την πρόληψη και παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με τίτλο «European Forest Fire Monitoring using Information Systems – EFFMIS».
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τις δύο προηγούμενες μέρες, Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010, στα γραφεία του ΥΠΕΚΑ

διαβάστε περισσότερα