ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.3/8/13

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

Θεωρούνται τα εγκλήματα εκείνα από τα οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος, δηλαδή κίνδυνος όχι κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ενός ορισμένου προσώπου ή κατά της ιδιοκτησίας ενός ορισμένου ατόμου, αλλά κίνδυνος κατά της κοινωνικής ολότητας.
Στις μέρες μας, με «δεδομένη» πλέον την ενημέρωση όλων των πολιτών για τα καταστροφικά αποτελέσματα των πυρκαγιών, έχοντας θρηνήσει πολλούς νεκρούς τα τελευταία χρόνια και μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, δεν νοείται  πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια με χρήση πηγών έναυσης, την καλοκαιρινή περίοδο, στη χώρα μας,  από οποιονδήποτε πολίτη.
Η πολιτεία  με Νόμο προστατεύει τον φυσικό πλούτο της χώρας (Ν998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/Α«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και στον Νόμο αυτόν (άρθρ 23) ,έχοντας εντοπίσει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων, αποτροπής των δασικών πυρκαγιών ,έχει καθορίσει  απαγορεύσεις οι οποίες επιγραμματικά αναφέρονται πιο κάτω: