ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.8/8/11

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑ 10% ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έχοντας στα χέρια μας το πιο κάτω έγγραφο και διαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση του εφαρμοστικού Νόμου, είπαμε απλά, την αλήθεια, την οποία δηλώνει στην Εθνική αντιπροσωπία ο κος ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ..


Διαβάστε την αναάρτηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Φ.Παντελεάκου

Επιστολή προς Αρχηγό Π.Σ.Κύριε Αρχηγέ
Επειδή κλήθηκα να καταθέσω σχετικά με τα ιδιόκτητα ελικόπτερα του ΠΣ και ειδικότερα την τεχνική υποστήριξη αυτών, στο πλαίσιο διενεργούμενης Κύριας Ανάκρισης απ΄τον εισαγγελέα Κο Ελευθεριάνο (Οικονομικών εγκλημάτων).
Ζητώ από εσάς, την άμεση ενημέρωση μου για το συγκεκριμένο ζήτημα, ως θεσμικά επιβάλλεται σε ένα κράτος Δικαίου, όπως η χώρα μας, στο οποίο η δράση της Διοίκησης πρέπει να διέπεται από την αρχή της νομιμότητας, καθώς και την σύγκληση του συμβουλίου επιτελικού σχεδιασμού για παροχή σχετικής γνωμοδότησης για την λειτουργία της ΥΕΜΣ και την υποστήριξη των μέσων.(Ν3511/2006 φεκ 258Α άρθρο 7 παρ. ε & στ)

Διαβάστε την επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ προς τον Αρχηγό του Π.Σ.