ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.14/1/12

Έλλειψη αισθήματος ασφάλειας στην Ελληνική κοινωνία


Ο σχεδιασμός της «ασφάλειας» σε κάθε επίπεδο είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση , θεώρηση και εκτίμηση του κινδύνου και στην συνέχεια θωράκιση με λήψη κατάλληλων μέτρων και καθορισμό διαδικασιών υλοποίησής τους.
Η επίθεση στο οικογενειακό αυτοκίνητο του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος θα χαρακτηριζόταν ως ένα σύνηθες περιστατικό, αστυνομικού ενδιαφέροντος «υψηλής προτεραιότητας» αν αφορούσε έναν απλό πολίτη και ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης, θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό για την ΕΛ.ΑΣ.
Η επίθεση όμως, με εκρηκτικό μηχανισμό στο όχημα του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, που ως «δηλώνεται» δεν είναι η πρώτη, δεν είναι «απλό περιστατικό» αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε την ανάρτηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Φίλιππου Παντελεάκου