ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.1/7/14

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το νέο e-book  των Γιάννη Σταμούλη και Δ.Γκαναβία σε έκδοση του Πυροσβεστικού Μουσείου, που διατίθεται ελεύθερα από τους επικοινωνιακούς κόμβους του Π.Σ.
Είναι η δεύτερη, συμπληρωμένη έκδοση της πρώτης – έντυπης του 2007, που εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους συγγραφείς.