ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.16/8/11

ΟΧΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12-8-2011"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΚΕΤΗ ΦΩΤΙΑεφημερίδα "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13" 12-8-2011

ΑΛ.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ"Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου"

Αλ. Παπαδιαμάντης
"Οι έμποροι των εθνών"