ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.27/7/15

Εμπρηστές των δασών στην Πορτογαλία

Στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως είναι πλέον γνωστό οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα πρόβλημα με ένα ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν μελέτες που να μελετήσουν σε βάθος το φαινόμενο αυτό. 

Μια τέτοια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη, με τίτλο "CRIMINAL PROFILING AND ITS IMPLICATIONS FOR INTERVENTION AND PREVENTION" είδε το φως της δημοσιότητας για το εγκληματικό προφίλ των εμπρηστών των δασών της Πορτογαλίας.*

Μελετητές της έρευνας η Cristina Soeiro, ψυχολόγος ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια και Raquel Guerra, ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια στο Escola de Polícia Judiciária.

Οι κύριοι στόχοι της εργασίας είναι η μελέτη των ποινικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πτυχών των πορτογάλων εμπρηστών δασών και ο εντοπισμός των πιο σημαντικών ποινικών χαρακτηριστικών τους. Η μελέτη παρουσιάζει τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στην Πορτογαλία και είναι οργανωμένη σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος ασχολείται, σε γενικές γραμμές, με την ψυχολογική, κοινωνική συμπεριφορά που μπορεί να εξηγήσει την εγκληματική συμπεριφορά του εμπρηστή και το δεύτερο μέρος που παρουσιάζει και αναλύει το προφίλ των εμπρηστών των δασών.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 452 ατόμων – εμπρηστών δασών που κρατήθηκαν από τη πορτογαλική αστυνομία, μεταξύ των ετών 1995 και 2013. Από αυτό το σύνολο οι 415 είναι άνδρες (92%) και 37 γυναίκες (8%).