ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.6/6/10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΠΣ


Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων της ΕΑΠΣ για το διάστημα 2010-2012.
Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών της 6-6-2010