ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.10/5/15

Ερώτηση της Βουλευτή Χαράς Καφαντάρη για την αντιπυρική περίοδο 2015

Σε μια εμπεριστατωμένη κοινοβουλευτική ερώτηση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Χ.Καφαντάρη, επισημαίνει τα προβλήματα του Π.Σ. αλλά και του συνολικού πλέγματος δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης.Η ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας γύρω από την πυρκαγιά στα διυλιστήρια, μάλλον είναι αναγκαίο να γίνει μια  μικρή παράθεση  των  θεσμικών νομοθετικών κειμένων που διέπουν την επέμβαση του Π.Σ. αλλά και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και των ομάδων πυρασφάλειας.

Καταρχήν να αναφέρουμε, πάντα με το Ν.4249/2014,  ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών ( η εγκατάσταση του διυλιστηρίου σαφώς και δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις) 

Η αποστολή του Π.Σ. μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Π.Σ. έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της
καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. 

Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.