ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.3/2/12

OI ΚΑΒΟΔΕΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Συνάδελφοι
Στις 20-12-2011 συστάθηκε επιτροπή για την αναδιοργάνωση των Πυρ/κών Υπηρεσιών στην οποία ζητήθηκε η συμμετοχή μας με σκοπό να μελετήσει το προαναφερόμενο θέμα.Στην πρώτη συνεδρίαση επισημάναμε την λήψη πρωτοβουλίας απ΄την Υπηρεσία ώστε να γίνει και σχετική επιστημονική μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα από εξειδικευμένο φορέα, διαδικασία που ακολούθησε και η ΕΛ.ΑΣ.Επίσης τονίσαμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΑΠΣα)δεν είχε κανέναν φανερό στόχο και σκοπό για την «θρυλούμενη» αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και...