ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.22/11/10

ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κύριε Υπουργέ
Τα τελευταία 10 χρόνια λόγω της υπερβολικής καταπόνησης του Πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και του περιορισμού και καταστρατήγησης βασικών εργασιακών δικαιωμάτων (ρεπό-άδειες-τήρηση 8ωρου) που θεωρούνται αυτονόητα για τους υπόλοιπους εργαζομένους, η Πολιτεία χορηγεί στους Πυροσβέστες μικρό χρηματικό βοήθημα, «το δασικό», ως μικρό αντιστάθμισμα των προαναφερόμενων θυσιών των Ελλήνων Πυροσβεστών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ