ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.4/3/13

Μονοξείδιο του άνθρακα- Carbon monoxide

Μετά το τραγικό συμβάν με τη χρήση του "μαγκαλιού", ως θερμαντικό, παρουσιάζουμε μερικά χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την φύση και συμπεριφορά του μονοξειδίου.
Από τη σελίδα του  Ε.Κ.Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.chem.uoa.gr  είναι τα παρακάτω στοιχεία:
Το μονοξείδιο του Άνθρκα Carbon monoxide είναι  'Αοσμο, άχρωμο και εύφλεκτο αέριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μία εισπνοή καθαρού μονοξειδίου του άνθρακα (π.χ. για να διαπιστωθεί ότι είναι άοσμο) αρκεί για να επιφέρει τον θάνατο.
Τα όρια αναφλεξιμότητας στον αέρα είναι  από 12 έως 75% (v/v), είναι τοξικότατο ασφυξιογόνο εξαιρετικά επικίνδυνο ως στερούμενο οσμής και γεύσης που θα μπορούσαν να κάνουν αντιληπτή την παρουσία του σε τοξικά επίπεδα.