ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.17/5/16

18η ΜΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Αφιέρωμα από το Α.Π.Ε. στο Πυροσβεστικό Μουσείο