ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.14/2/16

Πρόταση περι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με τον όρο πολιτική προστασία νοείται ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντός τους από καταστροφές ή από φαινόμενα – συμβάντα μεγάλης έκτασης και έντασης. Η λειτουργία της πραγματώνεται μέσα από διαδικασίες πρόληψης , ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης-ανασυγκρότησης ώστε να μετριασθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκύψουν.

Η πολιτική προστασία σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και ιδίως με τις πολιτικές για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια,. Αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες από διάφορα πεδία και χρειάζεται ανάλογη διαθεσιμότητα πόρων. 

διαβάστε περισσότερα