ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.15/4/13

Περί βραβεύσεων Υπηρεσιών και πυροσβεστικού προσωπικού


Να υπενθυμίσουμε σε όσους παρεπιπτόντως τους διέφυγε:

ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ ν.3511/2006

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και βράβευσης, το είδος των βραβείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα...

Το παραπάνω αφορά βραβεύσεις Υπηρεσιών και πυροσβεστικού προσωπικού....

Προς το παρών χωρίς σχολιασμό...