ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.14/1/16

Γιατί το "σπρώξιμο" του κοινού καθυστερεί την εκκένωση πληθυσμού από ένα χώρο


Μια πρωτότυπη προσέγγιση πάνω στην εκκένωση του πληθυσμού από ένα χώρο. Πως το "σπρώξιμο" και ο πανικός επιβραδύνει τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκένωσης.

11/12/15

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων με σκοπό να καταδειχθούν οι ιδεολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, τα εναλλακτικά σενάρια και οι επιπτώσεις τους στους ασφαλισμένους και στην ελληνική κοινωνία, διοργάνωσε σχετική ΗΜΕΡΙΔΑ στις 2 Δεκεμβρίου 2015 στην Αίθουσα Κωστή Παλαμά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημίας 48 & Σίνα. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ- ΕΚΑΥΠ), την Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ-ΟΑΔΠ) , και την Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά την ημερίδα:
Μονόδροµος θεωρούνται οι μειώσεις των συντάξεων σύµφωνα µε το κεντρικό συµπέρασµα της ηµερίδας
Όπως χαρακτηριστικά κατεγράφη από τους οµιλητές, το πρόβληµα του ασφαλιστικού σήµερα, είναι καθαρά άµεσης ταµειακής ρευστότητας και µείωσης των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση και κατά συνέπεια, οι µειώσεις συντάξεων προβάλλουν ως µονόδροµος για την αντιµετώπιση του ταµειακού αυτού προβλήµατος. Ακόµη και η επιχειρούµενη νέα αρχιτεκτονική υποκρύπτει την προσπάθεια ενσωµάτωσης των παλαιών µειώσεων των συντάξεων για να ξεπεραστεί ο σκόπελος του ΣτΕ, καθώς και την θέσπιση νέων µειώσεων.

Σύµφωνα µε τους ειδικούς ο νέος τρόπος υπολογισµού της σύνταξης εξισώνει απειλητικά το σύστηµα, ακυρώνει την αρχή της ανταποδοτικότητας, ενισχύει την εισφοροδιαφυγή και τη µαύρη εργασία, ενσωµατώνει έντονα στοιχεία κοινωνικής αδικίας, άνισης και µεροληπτικής µεταχείρισης, καλλιεργεί την εντύπωση διωγµού της µεσαίας τάξης και ενισχύει την εκτίµηση διαφορετικής πολιτικής µεταχείρισης µε βάση τη διαταξική διαφοροποίηση.
Παράλληλα, όπως επισηµάνθηκε, θέτει και θέµατα Συνταγµατικής νοµιµότητας. Ειδικά ο επανακαθορισµός των ήδη καταβαλλόµενων συντάξεων, όπως επισηµάνθηκε στην ηµερίδα, προκαλεί δυσεπίλυτα νοµικά ζητήµατα σε σχέση µε την ασφάλεια δικαίου και την προστασία της εµπιστοσύνης και είναι νοµικά ιδιαίτερα επισφαλής επιλογή.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επισηµάνθηκαν επίσης τα εξής:
1. Τα αίτια της κρίσης του ασφαλιστικού ήταν γνωστά από πολύ καιρό, αλλά το πολιτικό σύστηµα απέτυχε να δώσει λύσεις. Οι λύσεις την εποχή της ευµάρειας θα ήταν πολύ ευκολότερες από ότι την εποχή της οικονοµικής ύφεσης και κρίσης.
2. Χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις ως προς ποιο είναι το βιώσιµο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα (ασφαλιστικό σύστηµα αναφοράς) και να διανύσουµε την απόσταση που µας χωρίζει απ’ αυτό.
3. Το ασφαλιστικό πρόβληµα δεν είναι µόνο οικονοµικό. Οφείλεται στις ανισότητες που διατηρούνται παρά την κρίση επ’ ωφελεία συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού. Το ασφαλιστικό έχει δυσανάλογη απόδοση σε σχέση µε τις εισφορές που έχουν καταβληθεί ενώ έχει επιδεινωθεί ο λόγος συντάξεων – µισθών.
4. Παρά τη δηµοσιονοµική στενότητα ο κρατικός προϋπολογισµός στήριξε το ασφαλιστικό από το 2010 έως το 2015 µε περίπου 60 δισ. ευρώ. Το PSI µείωσε τα αποθεµατικά των ταµείων µόλις κατά 11,8 δισ. και εξ αντικειµένου δεν αποτελεί αιτία κατάρρευσης του συστήµατος.
5. Από το 2010 και µετά παρατηρείται ότι οικονοµική κρίση και η φτώχεια πλήττουν κυρίως του άνεργους και τους νέους και λιγότερο του ηλικιωµένους συνταξιούχους που έχουν τη σύνταξη. Έτσι, και παρά τις µειώσεις που αυτή έχει υποστεί τους διασφαλίζει τη διαβίωση.
6. Χρειάζεται να διανεµηθούν τα ποσά που διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισµός για την ενίσχυση των συντάξεων, σε τµήµατα του πληθυσµού που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και σε τοµείς που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Χρειάζεται να διατεθούν το ποσά αυτά στην παιδεία, τις επενδύσεις και στην καταπολέµηση της ακραίας φτώχειας για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή στη χώρα.
7. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, η παραγωγικότητα και ένα κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα αποτελούν τη λύση για το ασφαλιστικό. Ασφαλώς και η καλύτερη επένδυση των αποθεµατικών του θα ωφελούσε, ωστόσο τα αποθεµατικά στο διανεµητικό οικονοµικό σύστηµα δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη διαµόρφωση του επιπέδου των συντάξεων.
8. Εάν και εφόσον οι µειώσεις είναι µονόδροµος, πρέπει να γίνουν µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
9. Η κοινωνική ασφάλιση δεν ταυτίζεται µε την κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική ασφάλιση είναι το µόνο δικαίωµα που στηρίζεται στις εισφορές των ασφαλισµένων και χορηγεί παροχές που αναπληρώνουν σε ικανοποιητικό βαθµό το εισόδηµα που είχε ο ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Δεν επιτρέπεται οι παροχές να γίνουν ελάχιστα επιδόµατα, ούτε να ισοπεδωθούν. Εκείνοι που συνέβαλαν περισσότερο στη χρηµατοδότησή του και συνταξιοδοτήθηκαν σε µεγάλη ηλικία δεν πρέπει να υφίστανται δυσανάλογες µειώσεις υπέρ εκείνων που επωφελήθηκαν από το ασφαλιστικό σύστηµα. Τα ποσοστά αναπλήρωσης και ο καθορισµός του ποσού της σύνταξης δεν επιτρέπεται να τιµωρεί όσους είχαν µεγάλο χρόνο ασφάλισης, διότι τούτο αποτελεί αντικίνητρο στην εργασία. Δεν µπορεί κάποιος µε 15 έτη ασφάλισης να έχει το ίδιο ποσό σύνταξης µε κάποιον που έχει 25 έτη ασφάλισης. Δεν επιτρέπεται κάποιος που εργάσθηκε 40 έτη µε τις περικοπές να λαµβάνει σύνταξη ίση µε εκείνον που εργάσθηκε 20 έτη. Τούτο αποτελεί ισοπέδωση των συντάξεων και αντίκειται στην ασφαλιστική λογική.
10. Χρειάζονται µελέτες και κριτήρια για τις µειώσεις των συντάξεων που να τηρούν τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή την ισότητα, την ανταποδοτικότητα, την αλληλεγγύη και την αναλογικότητα. Πρακτικά, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης, το ύψος των εισφορών, η ηλικία συνταξιοδότησης για να βρεθεί ο «δείκτης µείωσης».
11. Οι ενοποιήσεις δεν λύνουν το πρόβληµα της επάρκειας και της βιωσιµότητας του συστήµατος. Αντίθετα προκαλούν µεγάλη διοικητική δυσλειτουργία και οργανωτική αταξία εντός του ενοποιηµένου ασφαλιστικού οργανισµού. Πολύ περισσότερο εάν πρόκειται για ένα και µοναδικό ασφαλιστικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρηθούν τρία ταµεία ένας για τους µισθωτούς, ένα για τους αυτοαπασχολούµενους και ένα για τους αγρότες γιατί τούτο αντιστοιχεί στη διαφορετική φύση της ασφαλιστέας εργασίας και προσιδιάζει στις δυνατότητες και τη λογική του ελληνικού ασφαλιστικού συστήµατος.
12. Τέλος ένας από τους κύριους στόχους του κράτους-πρόνοιας είναι η αποφυγή καταστάσεων ακραίας φτώχειας. Δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις προτείνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου: η «πύκνωση» του διχτυού ασφαλείας µε µέτρα επικεντρωµένα σε συγκεκριµένες ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες και η υιοθέτηση ενός "καθολικού προνοιακού επιδόµατος εσχάτης ανάγκης". Το τελευταίο έχει συνήθως τη µορφή του Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος (ΕΕΕ). Το µεγάλο πλεονέκτηµα του ΕΕΕ είναι η καθολικότητά του, ενώ στα µειονεκτήµατά του συγκαταλέγονται η πιθανή δηµιουργία "παγίδας φτώχειας" που αποτρέπει τους λήπτες του επιδόµατος από τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, η λανθασµένη στόχευση και παροχή σε µη δικαιούχους (ιδίως σε χώρες µε υψηλή φοροδιαφυγή) ή η µη παροχή σε δικαιούχους (λόγω σύνδεσής του µε κοινωνικό στιγµατισµό), αλλά και το σχετικά υψηλό διοικητικό κόστος.

10/12/15

Πρωτοβουλία της ΕΥΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης


Βραβείο σκίτσουO καλλιτέχνης"Στρατηγός" μας, ο Σπύρος Μουρατίδης, με το σκίτσο του, πήρε το τρίτο βραβείο σε μία από τις κατηγορίες στον Πανελλήνιο διαγωνισμό σκακιστικού σκίτσου στα Καλάβρυτα.

8/12/15

Ελληνική πυροσβεστική παρουσία στο Μαραθώνιο της Φλωρεντίας


Ο Πυραγός Γιάννης Αρτοποιός,και μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, συμμετείχε στο Μαραθώνιο της Φλωρεντίας, στην Ιταλία.

Ο Γιάννης, επικεφαλής του Τμήματος Αθλητισμού του Α.Π.Σ. είχε μια εξαιρετική συμμετοχή, καθώς με τελικό χρόνο 3 ώρες, σε ένα αριθμό 9000 συμμετεχόντων, στην ηλικιακή του κατηγορία, τερμάτισε στους 140 πρώτους δρομείς και μέσα στους 300 στο γενικό σύνολο.

Στον αγώνα συμμετείχε συμβολικά ο πρωθυποργός της Ιταλίας και πρώην δημάρχος της Φλωρεντίας Ματέο Ρέντζι.

5/12/15

Απόφαση – σταθμός για τους δημοσιογράφους και τα προσωπικά δεδομένα«Η Εισαγγελέας της Έδρας, πρότεινε την αθώωση της διαχειρίστριας- δημοσιογράφου του ιστότοπου. Στην αγόρευσή της τονισε οτι οι δίκες είναι δημόσιες και οποιοσδήποτε μπορεί να τις παρακολουθήσει. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα επίδικα δημοσιεύματα γράφτηκαν εκ πληροφοριών από διαδίκους, μάρτυρες και άλλες πηγές χωρίς να διαπιστωθεί πρόσβαση σε αρχείο, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο».

Το Θ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας με ομόφωνη απόφασή του την Παρασκευή, κήρυξε αθώα την δημοσιογράφο- διαχειρίστρια του directnews.gr, Δέσποινα Μπρούσαλη, κατηγορούμενη για το αδίκημα της παραβίασης του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μετά από μήνυση του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της υπόθεσης που είναι γνωστή ως «μαφία των ακινήτων», ή «παραδικαστικό κύκλωμα Νο 2», Σταύρου Γεωργιτσογιαννάκου.
Η μήνυση αφορούσε οκτώ δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στο directnews.gr από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Σεπτέμβριο του 2011 και στα οποία ειχαν δημοσιευτεί πληροφορίες, μαρτυρίες και στοιχεία από την εισαγγελική έρευνα για το «παραδικαστικό κύκλωμα Νο 2», καθώς και δικαστικές εξελίξεις γύρω από το πρόσωπο του κ. Γεωργιτσογιαννάκου.

30/11/15

Αποκατάσταση μισθών και συντάξεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ με την ψήφιση και την εφαρμογή του 3ου μνημονίου, διατηρεί όλη τη νομοθεσία των κυβερνήσεων της Ν.Δ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ, παίρνει νέα αντιλαϊκά μέτρα που προστίθενται σε όσα υπήρχαν. Όλα αυτά τα μέτρα και οι νόμοι έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη κατάσταση το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και τους απόστρατους, οι οποίοι μαζί με τη φορολογία, έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές που ξεπερνούν το 50% στους μισθούς και τις συντάξεις.
Η αρχή έγινε με το νόμο 3865/2010 του ΠΑ.ΣΟ.Κ, όπου θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με την οποία επιβλήθηκε μηνιαία παρακράτηση, στις συντάξεις των από­­στρά­των ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και με ποσοστά που κυμαίνονται από 3% μέχρι 10%.
Στη συνέχεια με το νόμο 3986/2011 του ΠΑ.ΣΟ.Κ, επιβλήθηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στο εισόδημα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με κυμαινόμενο ποσοστό από 1% μέχρι 4%. Επίσης έγινε αναπροσαρμογή, ανάλογα με το ύψος των συντάξεων και αυξήθηκαν τα ποσοστά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 3% μέχρι 14%. Στον ίδιο νόμο, για τους απόστρατους που δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, παρακρατήθηκε επιπλέον μηνιαία εισφορά επί των συντάξεων σε ποσοστό από 6% έως 10%. Θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης με μηνιαία παρακράτηση στο συνολικό ποσό της σύνταξης σε ποσοστό που κυμαίνεται από 3% μέχρι 10%.
Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ ψήφισε το νόμο 4024, το 2011. Για τους συνταξιούχους από 1/11/2011 που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, η σύνταξή τους μειώνεται κατά 40%, όταν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Ακόμη από 1/11/2011 μειώνεται η επικουρική σύνταξη για τους συνταξιούχους πυροσβέστες από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων κατά ποσοστό 20%. Επίσης για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων που εξήλθαν από την υπηρεσία τους, από 1/1/2010 μέχρι και 31/12/2010, το εφάπαξ μειώθηκε κατά ποσοστό 15%. Για αυτούς δε που αποστρατεύτηκαν από 1/1/2011, η μείωση είναι 20%.
Το 2012 η κυβέρνηση Παπαδήμου με την ψήφιση του νόμου 4051, επέβαλε περαιτέρω μείωση των κύριων συντάξεων, από 1/1/2012 σε ποσοστό 12%, για τις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ.
Τέλος, η κυβέρνηση της Ν.Δ - ΠΑ.ΣΟ.Κ – ΔΗΜ.ΑΡ με την ψήφιση του νόμου 4093, αύξησε τις κρατήσεις για σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρικά ταμεία και μείωσε με αναδρομική ισχύ από 1/8/2012 τους συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών. Ακόμη μείωσε αναδρομικά από 1/8/2012, τα επιδόματα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια, θέσης, ευθύνης διοίκησης διεύθυνσης, ειδικών συνθηκών κ.α. Κατάργησε από 1/1/2013 τα δώρα των εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα άδειας. Μείωσε το ποσό της ωριαίας νυχτερινής αποζημίωσης.
Επίσης με τον ίδιο νόμο και από 1/1/2013 μείωσε τις συντάξεις που ήταν πάνω από 1.000 ευρώ, με ποσοστό από 5% μέχρι 20%.
Όλη αυτή η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα οι περικοπές να ξεπεράσουν το 50% των μισθών και των συντάξεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από προσφυγή στρατιωτικών ενάντια στις περικοπές, τούς δικαίωσε και αποφάσισε οι μισθοί και οι συντάξεις να επανέλθουν στα προ περικοπών επίπεδα της 1/8/2012.
Η σημερινή κυβέρνηση επανειλημμένα υποσχέθηκε προεκλογικά την άμεση αποκατάσταση μισθών και συντάξεων και την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλες αυτές οι υποσχέσεις αποδείχτηκαν ψεύτικες, αφού όχι μόνο δεν αποκαταστάθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά αντίθετα επιβλήθηκαν νέοι φόροι και χαράτσια, σχεδιάζονται νέες μειώσεις.
Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας με τις υποσχέσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει τα κονδύλια, αλλά δεν έχουν κάνει το ίδιο οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι υπουργοί. Με αυτή την τακτική έχει στόχο να εμποδίζει τις διεκδικήσεις του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και να σπέρνει αυταπάτες συγκαλύπτοντας την αντιλαϊκή πολιτική της και τα μέτρα που ετοιμάζει.
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρά τις μεγάλες περικοπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και δρομολογεί νέες σαρωτικές ανατροπές στο κοινωνικό – ασφαλιστικό σύστημα, με νέες αυξήσεις ορίων ηλικίας, συνταξιοδότησης, μειώσεις στις συντάξεις, αλλαγές στην φορολογική κλίμακα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί πότε θα υλοποιήσει η κυβέρνηση, τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;


Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης

Σάκης Βαρδαλής

Λιάνα Κανέλλη

Νίκος Καραθανασόπουλος

Χρήστος Κατσώτης

Γιώργος Λαμπρούλης

Μανώλης Συντυχάκης

9/11/15

Ο Αστυνομικός νικητής του Μαραθωνίου και ο Πυροσβέστης προπονητής του.Ο Χιώτης αστυνομικός Χριστόφορος Μερούσης Αστυνομικός, με χρόνο 2:21:22, με την 5η καλύτερη επίδοση για Έλληνα αθλητή, στην αυθεντική διαδρομή, τερμάτισε πρώτος, στο Μαραθώνιο και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο 33χρονος Αστυνομικός, κατά το παρελθόν δρομέας στίβου- στο αγώνισμα του «στιπλ» στα 3000 μέτρα, αναδείχθηκε νικητής στον Μαραθώνιο ανδρών (08/11), που ολοκληρώθηκε με την συμμετοχή πλέον των 43.000 δρομέων στην κλασσική διαδρομή Μαραθώνας-Αθήνα, απόστασης 42.195 μέτρων. 


Την προπόνηση του νικητή μαραθωνοδρόμου, έχει αναλάβει ο ¨δικός μας" ο Πυραγός Σταύρος Καρρές, γυμναστής και υπεύθυνος για τα αθλητικά της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.


23/10/15

Το κοινωνικό αγαθό της πολιτικής προστασίας

Του Προέδρου της ΕΑΠΣ  Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη 


Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας που ξεκίνησε χθες και συνεχίζει να πλήττει την χώρα μας και ιδιαίτερα την πρωτεύουσα, ανέδειξε για πολλοστή φορά  τις υπερπροσπάθειες των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπου με συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για προσφορά στα όρια του κινδύνου, επιχειρούν όπου κληθούν, για να προστατέψουν τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών μας.

Μέσω της ΕΑΠΣ έχει επισημανθεί, εδώ και πολλά χρόνια, προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη δομή της οίκησης, την ανθρώπινη αμέλεια, αλλά και την υστέρηση της πολιτείας, να παρέμβει ουσιαστικά, αυξάνει την επικινδυνότητα  της κοινωνίας μας, εκθέτοντας υπέρμετρα τους συμπολίτες μας  στην καταστροφή και τις απώλειες.

15/8/15

Σεβασμός και εκτίμηση στο έργο του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας

Το περιστατικό όπου ο αστυνομικός χαστούκισε τον λαθρομετανάστη αποτέλεσε άλλη μια αφορμή ώστε να στηθούν στον τοίχο τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Για κάποιους είναι εύκολοι οι αφορισμοί, οι γενικεύσεις αλλά και η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων καταγγελιών. Εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να καταθέσουμε τον μεγάλο σεβασμό στο έργο που επιτελούν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος στα νησιά καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις αλλεπάλληλες και συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στη φρούρηση και προστασία των θαλάσσιων συνόρων μας, στην καθημερινή μάχη που δίνουν με τα οργανωμένα κυκλώματα των δουλέμπορων, που εκμεταλλεύονται τους παράνομους μετανάστες. Στις επιτυχίες που έχει το Λιμενικό Σώμα στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών. Στις χιλιάδες διασώσεις ανθρωπίνων ζωών. 

Η βουλευτής, η μολότοφ και η Marfin, του Γιάννη Σταμούλη

Το κείμενο κριτικής του προέδρου της ΕΑΠΣ, από το facebook.
Την ώρα που η Βουλή ψήφιζε το τρίτο εμπρηστικό μνημόνιο της ζωής μας, όπως δημοσιεύεται, www.iefimerida.gr αξιότιμη Βουλευτής επέλεξε στιλιστικά μπλουζάκι με μολότοφ και το σήμα της Αναρχίας. Στιλιστικά είμαι ο πλέον ακατάλληλος να κρίνω.
Η μολότοφ, αυτός ο πρόχειρος αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, πάντως που το 2010 έκαψε τρεις συνανθρώπους μας στην Μαρφιν

8/8/15

70 χρόνια πριν. Όταν η τεχνολογία αιχμής τεμάχισε τη Χιροσίμα -Ναγκασάκι

Αύγουστος του 1945 και οι δύο πόλεις της Ιαπωνίας, έγιναν το σκληρό και φονικό πεδίο δοκιμής της πυρηνικής "στρατιωτικής" τεχνολογίας, και ταυτόχρονα το "θέατρο" εφαρμογής μιας από τις πλέον "απάνθρωπα κυνικής" πολεμικής μεθόδου, τη μαζική καταστροφή άμαχου πληθυσμού με πυρηνικό βομβαρδισμό.

Αρχικά υπολογίζεται ότι  στη Χιροσίμα σκοτώθηκαν ακαριαία  από το βομβαρδισμό 70.000 άνθρωποι,    στη Χιροσίμα και 40.000 στο Ναγκασάκι. Ο αριθμός των νεκρών υπολογίζεται ότι διπλασιάστηκε και στις δύο πόλεις το επόμενο τετράμηνο. Νεώτεροι υπολογισμοί σημειώνουν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 300.000 και άλλοι τόσοι υπέστησαν με ανεξίτηλο τρόπο τον ραδιενεργό τρόμο. 

5/8/15

Τη δουλειά τους κάνουν οι Πυροσβέστες... Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο...

"Τη δουλειά τους κάνουν… Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο… "

Με αυτή τη φρασούλα σχολίασε σε σελίδα κοινωνική δικτύωσης έγκριτης δημοσιογράφου του χώρου μας, συμπολίτης μας, το χθεσινό μου άρθρο για την φωτιά του νέου μνημονίου που στοχεύει πάλι τους Έλληνες Πυροσβέστες στο μισθολόγιο τους και το ασφαλιστικό.

Και  βέβαια έχει δίκαιο ο συμπολίτης μας, οι Πυροσβέστες τη δουλειά τους κάνουν και παίζουν τη ζωή τους κορώνα - γράμματα, βαδίζοντας καθημερινά στα όρια της ζωής και της απώλειάς της, γιατί πολλές φορές πολλοί άλλοι δεν κάνουν σωστά τη δική τους.
 Τώρα αν αυτή τη δουλειά την κάνουν χωρίς ατομικά μέσα προστασίας, με γηρασμένα "ανασφαλή" πυροσβεστικά, αν με μιά απλή διαταγή επιφυλακής της διοίκησής τους, λόγω εκτάκτων αναγκών μπορούν να δουλεύουν υπερωριακά άνευ ορίου , για ημέρες και βέβαια άνευ αποδοχών, δεν έχει σημασία δουλειά τους είναι και σωστά.

Αν πρέπει να επιχειρούν εκεί που όλοι οι άλλοι φεύγουν, αν είναι εκτεθειμένοι στην εγκληματική πρόθεση  ή βαριά αμέλεια του εμπρηστή, αν πρέπει να παλέψουν  τα στοιχειά της φύσης, πλημμύρες, χιόνια, ανεμοθύελλες,σεισμούς ή τις ανθρώπινες αστοχίες στην παραγωγή, εκρήξεις, ατυχήματα, χημικά κ.λ.π. δεν έχει σημασία δουλειά τους είναι και σωστά.

Και συνεχίζοντας τον διάλογο με τη δημοσιογράφο, που του εξηγούσε περί του "πυροσβεστικού λειτουργήματος", ο συμπολίτης μας συνέχισε λέγοντας, πως δεν διάβασε το άρθρο, γιατί τον ενόχλησε ο τίτλος (Πριν φύγει η κάπνα από τις φωτιές, πάλι στο καμίνι του μνημονίου") και σαφώς εκνευρισμένος  συνέχισε την διατύπωσή του λέγοντας:

 "Όλον τον χρόνο, ουσιαστικά, οι πυροσβέστες δεν ασχολούνται με τίποτα, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι αγωνίζονται, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, για το μεροκάματο…"

Και  βέβαια έχει δίκαιο ο συμπολίτης μας, εννοώντας προφανώς ότι οι Πυροσβέστες δουλεύουν λίγο το καλοκαίρι και μετά κάαααθονται, Απόλυτο δίκιο και πάλι ο συμπολίτης μας.

Π.χ. για το 2014 (από τις πιο καλές χρονιές), οι Πυροσβέστες, το καλοκαίρι έσβησαν μερικές φωτίτσες  κοντά στις 7 χιλιάδες δασικές πυρκαγιές και στη συνέχεια το ρίξαν στο καθισιό για ξεκούραση. 
Μόνο λίγο για να ξεμουδιάσουν  πήγαν και κατάσβεσαν κάτι παραπάνω από 15 χιλιάδες αστικές πυρκαγιές, ενώ για να "σπάσουν τη μονοτονία τους" επενέβησαν κοντά σε 16μιση  χιλιάδες επιχειρήσεις παροχής βοηθείας, όπου από αυτές:
οι 3.996 ήταν παροχές βοηθείας σε πλημμύρες 
οι 3.210 ήταν παροχές βοηθείας σε τροχαία, δρόμους
οι 1.113 ήταν επιχειρήσεις σε  διασώσεις ανθρώπων  και 11 σε επιχειρήσεις διάσωσης σε εργατικά ατυχήμτα
οι 1.590 ήταν επιχειρήσεις σε διασώσεις ζώων. 
οι 1. 727  ήταν επιχειρήσεις σε καταρρεύσεις - Αφαιρέσεις ετοιμόρροπων αντικειμένων 
οι  156  επιχειρήσεις ανίχνευσης αγνοουμένων  
ενώ το υπόλοιπο αφορούσε διάφορες επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων περιπτώσεων παροχής βοηθείας (διαφυγή επικίνδυνων ουσιών, μεταφορές ασθενών/ατόμων,απελευθέρωση οδοστρώματος, εκχιονισμός κ.α).

Την ίδια περίοδο που ο συμπολίτης μας "δικαίως" υποστηρίζει  ότι οι Πυροσβέστες δεν ασχολούνται με τίποτα, παράλληλα με τα παραπάνω,  επενέβησαν και σε κάτι παραπάνω από 8 χιλιάδες επιχειρήσεις απελευθέρωσης εγκλωβισμένων σε ανελκυστήρες. 

Αποτέλεσμα όλης αυτής της εργασίας του τίποτα  των χιλιάδων αυτών παροχών βοηθείας  ήταν  η διάσωση  784 συνανθρώπων μας. 

Την ίδια περίοδο που ο συμπολίτης μας "δικαίως" υποστηρίζει  ότι οι Πυροσβέστες δεν ασχολούνται με τίποτα, παράλληλα με τα παραπάνω,  σε όλες τις περισσότερες από τις παραπάνω χιλιάδες πυρκαγιές, διενέργησαν προανακριτικές πράξεις και έρευνες για  την εξακρίβωση των αιτιών και των υπευθύνων των πυρκαγιών, ενώ ακριβώς την ίδια περίοδο μελέτησαν και ενέκριναν χιλιάδες μελέτες πυρασφαλείας όλων των δράσεων και διενέργησαν χιλιάδες αυτοψίες μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.
Επίσης την ίδια περίοδο  οι ίδιοι αυτοί Πυροσβέστες   σε 1.555  ομιλίες -εκπαιδεύσεις ,ενημέρωσαν  89.076 συμπολίτες μας.

Ο συμπολίτης μας κατέληξε την συνομιλία του με την δημοσιογράφο  επιπλήττοντας της, λέγοντας: 

Η "ηρωοποίηση" όμως, γενικά, έχει καταντήσει πάρα πολύ εύκολη στις μέρες μας... Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, κατά την άποψή μου...

Και  βέβαια έχει δίκαιο ο συμπολίτης μας, σιγά τώρα μην είναι ο Πυροσβέστης το ηρωικό Πρότυπο της κοινωνίας μας. Ποιος τώρα ο  Πυροσβέστης, ο  αργόμισθος,  ο  υπαλληλάκος που κάνει τη δουλειά του και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο.

Και  βέβαια έχει δίκαιο ο συμπολίτης μας, είναι επικίνδυνο  και πολύ εύκολο να λές ΗΡΩΑ 

τον Ματθαίο, τον Ηλία, τον Χρήστο, τον Ευάγγελο, τον Κωσταντίνο, τον άλλο Κωνσταντίνο, τον Ιωάννη, τον Δημήτρη, τον Ανδρέα, τον Ιωάννη, τον Αθανάσιο, τον Κωσταντίνο, τον Στυλιανό, τον Ηρακλή, τον Νικήτα, τον Φώτη, τον Ιωάννη, τον Σπύρο, τον Ιωάννη, τον Ηλία, τον Σταύρο, την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Ανδρέα, τον Σωτήρη, τον Στάθη. τον Νίκο, τον Δημήτρη, τον Θεμιστοκλή, τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, τον Πέτρο, τον Γιώργο, και άλλους 20 ακόμα δικούς μας ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ,

 που φύγαν το πρωί από το σπίτι τους για να πάνε να βγάλουν ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ, μην κάνοντας τίποτα , όπως λέει ο Συμπολίτης μας και κάνοντας κάτι ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ δεν ξαναγύρισαν σπίτια τους χάνοντας την ζωή τους εν ώρα ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Πολύ εύκολη η ηρωοποίηση
τους αγαπητέ συμπολίτη, πολύ εύκολη......  

4/8/15

Προς ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας

Της Χαρά Καφαντάρη, Γεωλόγος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
Την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, κατήγγειλε την ανυπαρξία των προβλεπόμενων έργων πρόληψης και δασοπροστασίας, καθώς και τις τραγικές ελλείψεις σε επιχειρησιακά μέσα ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών. Δυστυχώς, «ο λογαριασμός» που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση σε όλους τους τομείς είναι μεγάλος και καλούμαστε τώρα να τον «πληρώσουμε», όντας στη διακυβέρνηση της χώρας μόνο 5 μήνες.
Κάπως έτσι έρχεται στο προσκήνιο για άλλη μια φορά η ανάγκη αναβάθμισης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αλλά και του μοντέλου δασοπυρόσβεσης. Ιστορικά αναφέρουμε ότι το 1995, όταν συστάθηκε η ΓΓΠΠ (ν. 2344/95), υπήχθη στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το 2009 (Π.Δ. 184/2009) μεταφέρθηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ το 2012 (Π.Δ. 101/2012) το Π.Σ. υπήχθη στη ΓΓΠΠ. Με τον νόμο της συγκυβέρνησης Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ (ν. 4249/2014) περί Αναδιοργάνωσης Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας υπήχθη στο Πυροσβεστικό Σώμα (σαφής υποβάθμιση).

2/8/15

Το Πυροσβεστικό Σώμα και οι στατιστικές αναγνώσεις

Ο Darel Huff σε ένα βιβλιαράκι του 1997 με τον παραπάνω τίτλο, ανέλυσε με δεκάδες παραδείγματα, τη ρήση του Disraeli πως υπάρχουν «τριών είδη ψέματα, τα καταραμένα ψέματα και η στατιστική».

Ο συγγραφέας γράφει χαρακτηριστικά « Η μυστική γλώσσα της στατιστικής, τόσο ελκυστική σε μια κουλτούρα εθισμένη στην εμφάνιση χειροπιαστών στοιχείων, χρησιμοποιείται για να εντυπωσιάσει, να διογκώσει, να μπερδέψει και να υπεραπλουστεύσει. Οι στατιστικές μέθοδοι και η αντίστοιχη ορολογία αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την αναφορά της τεράστιας μάζας δεδομένων σχετικών με οικονομικές τάσεις, επιχειρηματικές συνθήκες, σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης ή ακόμη και μια πληθυσμιακή απογραφή.

Η ίδια η λέξη «μέοος όρος» έχει μια πολύ συγκεχυμένη σημασία. Είναι ένα κόλπο που χρησιμοποιείται πολύ -μερικές φορές αθώα, συχνότερα όμως επίτηδες- από εκείνους που θέλουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη ή να πουλήσουν έναν διαφημιστικό χώρο. Όταν σας λένε ότι κάτι είναι μέσος όρος, συνεχίζετε να μην ξέρετε και πολλά γι' αυτό, εκτός και αν μάθετε ποιο από τα τρία είδη μέσου όρου είναι: ο αριθμητικός μέσος όρος, η διάμεσος ή η επικρατέστερη τιμή;»

Πολλές τέτοιες μελέτες –αναγνώσεις, γίνονται κατά καιρούς από κάθε είδους μελετητές –αναγνώστες των στατιστικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και αναλόγως της προθέσεως του συγγραφέα γίνεται και η παρουσίαση.

Ας εξετάσουμε μια πρώτη από αυτές τις «στατιστικές παραδοχές» Λέει Παραδείγματος χάρη, λέγεται ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί μεγάλος αριθμός Πυροσβεστών ανά 1000 κάτοικους .

Ο «μελετητής» διαιρεί τον πληθυσμό της χώρας με τους Πυροσβέστες στη χώρα και παρουσιάζει τη μεγάλη ανακάλυψή του…..

Ας κάνουμε και εμείς τις ίδιες πράξεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία [1] ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται στους 10.816.286 κατοίκους. 

Το επαγγελματικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, (8770 μόνιμοι, 3767 πενταετούς υποχρέωσης και 1456 συμβασιούχοι) σύνολο 13.993.

Με μια απλή πράξη βρίσκουμε ότι ανά 1000 κατοίκους αντιστοιχεί 1,3 Πυροσβέστης.

Αυτός ο αριθμός τώρα την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου και Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου που απολύονται οι 1456 συμβασιούχοι αλλάζει και γίνεται 1,15 Πυροσβέστης ανά 1000 κατοίκους.

27/7/15

Εμπρηστές των δασών στην Πορτογαλία

Στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως είναι πλέον γνωστό οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα πρόβλημα με ένα ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν μελέτες που να μελετήσουν σε βάθος το φαινόμενο αυτό. 

Μια τέτοια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη, με τίτλο "CRIMINAL PROFILING AND ITS IMPLICATIONS FOR INTERVENTION AND PREVENTION" είδε το φως της δημοσιότητας για το εγκληματικό προφίλ των εμπρηστών των δασών της Πορτογαλίας.*

Μελετητές της έρευνας η Cristina Soeiro, ψυχολόγος ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια και Raquel Guerra, ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια στο Escola de Polícia Judiciária.

Οι κύριοι στόχοι της εργασίας είναι η μελέτη των ποινικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πτυχών των πορτογάλων εμπρηστών δασών και ο εντοπισμός των πιο σημαντικών ποινικών χαρακτηριστικών τους. Η μελέτη παρουσιάζει τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στην Πορτογαλία και είναι οργανωμένη σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος ασχολείται, σε γενικές γραμμές, με την ψυχολογική, κοινωνική συμπεριφορά που μπορεί να εξηγήσει την εγκληματική συμπεριφορά του εμπρηστή και το δεύτερο μέρος που παρουσιάζει και αναλύει το προφίλ των εμπρηστών των δασών.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 452 ατόμων – εμπρηστών δασών που κρατήθηκαν από τη πορτογαλική αστυνομία, μεταξύ των ετών 1995 και 2013. Από αυτό το σύνολο οι 415 είναι άνδρες (92%) και 37 γυναίκες (8%).


10/5/15

Ερώτηση της Βουλευτή Χαράς Καφαντάρη για την αντιπυρική περίοδο 2015

Σε μια εμπεριστατωμένη κοινοβουλευτική ερώτηση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Χ.Καφαντάρη, επισημαίνει τα προβλήματα του Π.Σ. αλλά και του συνολικού πλέγματος δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης.