ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ιστολόγιο με επικαιρότητα, ειδήσεις και νέα, πυροσβεστικού, περιβαντολογικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, από το διαδίκτυο και τον τύπο.2/8/15

Το Πυροσβεστικό Σώμα και οι στατιστικές αναγνώσεις

Ο Darel Huff σε ένα βιβλιαράκι του 1997 με τον παραπάνω τίτλο, ανέλυσε με δεκάδες παραδείγματα, τη ρήση του Disraeli πως υπάρχουν «τριών είδη ψέματα, τα καταραμένα ψέματα και η στατιστική».

Ο συγγραφέας γράφει χαρακτηριστικά « Η μυστική γλώσσα της στατιστικής, τόσο ελκυστική σε μια κουλτούρα εθισμένη στην εμφάνιση χειροπιαστών στοιχείων, χρησιμοποιείται για να εντυπωσιάσει, να διογκώσει, να μπερδέψει και να υπεραπλουστεύσει. Οι στατιστικές μέθοδοι και η αντίστοιχη ορολογία αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την αναφορά της τεράστιας μάζας δεδομένων σχετικών με οικονομικές τάσεις, επιχειρηματικές συνθήκες, σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης ή ακόμη και μια πληθυσμιακή απογραφή.

Η ίδια η λέξη «μέοος όρος» έχει μια πολύ συγκεχυμένη σημασία. Είναι ένα κόλπο που χρησιμοποιείται πολύ -μερικές φορές αθώα, συχνότερα όμως επίτηδες- από εκείνους που θέλουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη ή να πουλήσουν έναν διαφημιστικό χώρο. Όταν σας λένε ότι κάτι είναι μέσος όρος, συνεχίζετε να μην ξέρετε και πολλά γι' αυτό, εκτός και αν μάθετε ποιο από τα τρία είδη μέσου όρου είναι: ο αριθμητικός μέσος όρος, η διάμεσος ή η επικρατέστερη τιμή;»

Πολλές τέτοιες μελέτες –αναγνώσεις, γίνονται κατά καιρούς από κάθε είδους μελετητές –αναγνώστες των στατιστικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και αναλόγως της προθέσεως του συγγραφέα γίνεται και η παρουσίαση.

Ας εξετάσουμε μια πρώτη από αυτές τις «στατιστικές παραδοχές» Λέει Παραδείγματος χάρη, λέγεται ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί μεγάλος αριθμός Πυροσβεστών ανά 1000 κάτοικους .

Ο «μελετητής» διαιρεί τον πληθυσμό της χώρας με τους Πυροσβέστες στη χώρα και παρουσιάζει τη μεγάλη ανακάλυψή του…..

Ας κάνουμε και εμείς τις ίδιες πράξεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία [1] ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται στους 10.816.286 κατοίκους. 

Το επαγγελματικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, (8770 μόνιμοι, 3767 πενταετούς υποχρέωσης και 1456 συμβασιούχοι) σύνολο 13.993.

Με μια απλή πράξη βρίσκουμε ότι ανά 1000 κατοίκους αντιστοιχεί 1,3 Πυροσβέστης.

Αυτός ο αριθμός τώρα την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου και Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου που απολύονται οι 1456 συμβασιούχοι αλλάζει και γίνεται 1,15 Πυροσβέστης ανά 1000 κατοίκους.

27/7/15

Εμπρηστές των δασών στην Πορτογαλία

Στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως είναι πλέον γνωστό οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα πρόβλημα με ένα ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν μελέτες που να μελετήσουν σε βάθος το φαινόμενο αυτό. 

Μια τέτοια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη, με τίτλο "CRIMINAL PROFILING AND ITS IMPLICATIONS FOR INTERVENTION AND PREVENTION" είδε το φως της δημοσιότητας για το εγκληματικό προφίλ των εμπρηστών των δασών της Πορτογαλίας.*

Μελετητές της έρευνας η Cristina Soeiro, ψυχολόγος ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια και Raquel Guerra, ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια στο Escola de Polícia Judiciária.

Οι κύριοι στόχοι της εργασίας είναι η μελέτη των ποινικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πτυχών των πορτογάλων εμπρηστών δασών και ο εντοπισμός των πιο σημαντικών ποινικών χαρακτηριστικών τους. Η μελέτη παρουσιάζει τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στην Πορτογαλία και είναι οργανωμένη σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος ασχολείται, σε γενικές γραμμές, με την ψυχολογική, κοινωνική συμπεριφορά που μπορεί να εξηγήσει την εγκληματική συμπεριφορά του εμπρηστή και το δεύτερο μέρος που παρουσιάζει και αναλύει το προφίλ των εμπρηστών των δασών.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 452 ατόμων – εμπρηστών δασών που κρατήθηκαν από τη πορτογαλική αστυνομία, μεταξύ των ετών 1995 και 2013. Από αυτό το σύνολο οι 415 είναι άνδρες (92%) και 37 γυναίκες (8%).


10/5/15

Ερώτηση της Βουλευτή Χαράς Καφαντάρη για την αντιπυρική περίοδο 2015

Σε μια εμπεριστατωμένη κοινοβουλευτική ερώτηση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Χ.Καφαντάρη, επισημαίνει τα προβλήματα του Π.Σ. αλλά και του συνολικού πλέγματος δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης.Η ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας γύρω από την πυρκαγιά στα διυλιστήρια, μάλλον είναι αναγκαίο να γίνει μια  μικρή παράθεση  των  θεσμικών νομοθετικών κειμένων που διέπουν την επέμβαση του Π.Σ. αλλά και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και των ομάδων πυρασφάλειας.

Καταρχήν να αναφέρουμε, πάντα με το Ν.4249/2014,  ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών ( η εγκατάσταση του διυλιστηρίου σαφώς και δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις) 

Η αποστολή του Π.Σ. μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Π.Σ. έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της
καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. 

Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.

4/5/15

Οι πρώτες βοήθειες για τα εγκαύματα

Γρήγορες κινήσεις για να προστατέψετε το δέρμα του παιδιού σας.

 Τα εγκαύματα ταλαιπωρούν περίπου 83.000 παιδιά κάθε χρόνο. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες της φωτιάς και της θερμότητας και αρπάζουν αυθόρμητα ένα ζεστό αντικείμενο χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να πονέσουν. Επίσης το δέρμα τους είναι πολύ πιο λεπτό από το δέρμα των ενηλίκων και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υποστούν πολύ πιο σοβαρά εγκαύματα πιο γρήγορα και σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Μπορείτε να αποφύγετε τα εγκαύματα (τα οποία προκαλούνται από ζεστά αντικείμενα, φλόγες ή από ζεστά υγρά), με το να παίρνετε μερικές εύκολες προφυλάξεις. Αν συμβεί κάποιος τραυματισμός, ακολουθείστε τις παρακάτω συμβουλές

διαβάστε περισσότερα στο www.imommy.gr

25/3/15

ΤΟ ΒΡΑΚΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ


Έγραφε πριν πολλές δεκαετίες σε χρονογράφημά του ο Σπ. Μελάς για τον ανώνυμο λιβελλογράφο: "“Ποιος είσαι συ που κρίνεις και σπιλώνεις άτομα, φορώντας μαύρη προσωπίδα, χωρίς να ξέρουμε, αν είσαι ντόπιος, ξένος, άντρας ή γυναίκα, νοικοκύρης ή σαλτιμπάγκος. μοιάζεις με το δολοφόνο του σκοταδιού.”
Και κατέλειγε " δεν σε σώζει πια η μαύρη προσωπίδα! Κρατώ τα χειρόγραφά σου, και σου ανήκει το βρακί της Κατερίνας!...» Ο Γ. Καραϊσκάκης, «έσερνε ένα γυναικείο παλιόβρακο, γνωστό σ’ όλο το ασκέρι του με τ’ όνομα το βρακί της Κατερίνας, που το φόραγε στους φοβητσιάρηδες». Όσους κρύβονταν, τους κιοτήδες (δειλούς), «τις σαπιοκοιλιές», όπως τους ονόμαζε ο Καραϊσκάκης, τους ξετρύπωνε και τους ανάγκαζε να φορέσουν «το βρακί της Κατερίνας». (Η Κατερίνα ήταν περιβόητη για την ελευθερότητά των ηθών της στη περιοχή). Όσοι λαγόκαρδοι και κιοτήδες φορούσαν «το βρακί» ντροπιάζονταν δια βίου και συνήθως εξαφανίζονταν, για να γλιτώσουν τον περίγελο του κόσμου

23/1/15

Καστοριάδης Κορνήλιος – Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα

«Η αρχαία Ελλάδα δεν είναι πρότυπο, ούτε μοντέλο προς μίμηση, όπως άλλωστε δεν μπορεί να είναι κανένα ιστορικό έργο σε οποιονδήποτε τομέα.
Θεωρώ, όμως, ότι πρέπει να λειτουργήσει για μας σαν γονιμοποιημένο σπέρμα, δεδομένου ότι μας επιτρέπει να δούμε εν τη γενέσει τους πληθώρα στοιχείων πάντοτε επικαίρων -μπορεί και πρέπει να είναι για μας κέντρισμα, έμπνευση και πηγή ιδεών


Κορνήλιος Kαστοριάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

Αν ήταν τραπεζίτες, καναλάρχες, εφοπλιστές ή κρατικοδίαιτοι εργολάβοι, θα ικανοποιούσαν τις επιθυμίες τους άμεσα και χωρίς θόρυβο.

Του Τάσου Μαυρόπουλου
Υπεύθυνος του τμήματος των Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Β΄Αθηνών. Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, όπως ολόκληρος ο ελληνικός λαός, βιώνουν την εκμετάλλευση, την φτώχεια και την κοροϊδία. Γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει βρει τον τρόπο που θα τους πάρει πίσω τα χρήματα που δικαιούνται, σε περίπτωση που αναγκασθεί να εφαρμόσει την απόφαση του Σ.Τ.Ε.. Γνωρίζουν πλέον ότι κανείς εργαζόμενος δεν εξαιρείται από την εφαρμογή αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και ότι η πολιτική της διαρκούς υποβάθμισης του βιοτικού τους επιπέδου θα συνεχιστεί.

διαβάστε το άρθρο

Απόλυτη προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας- Είναι αυτονόητο, ότι εντός του πλαισίου της ΕΕ υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις μεταξύ κρατών μελών, ιδιαίτερα μεταξύ της ευρωπαϊκής περιφέρειας και του ευρωπαϊκού κέντρου, όπου κυριαρχεί η αντίληψη και η στρατηγική της «Γερμανικής Ευρώπης». Η σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα, που εκπορεύεται από το Βερολίνο και κατευθύνεται στο κοινωνικό, οικονομικό πεδίο κατά, κύριο λόγο, οικοδομεί τις λεγόμενες αποικίες χρέους, όπου δυστυχώς «πρωτοπορεί» η πατρίδα μας. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν μόνο εθνικό χαρακτήρα, αλλά και Ευρωπαϊκό.

διαβάστε το άρθρο

«Η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, συνέδραμε και συνδράμει αποφασιστικά στην προσπάθεια της χώρας για μία νέα αρχή».

Του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Υποψήφιου Βουλευτή Α΄ Αθηνών Νέας Δημοκρατίας
Βασίλη ΚικίλιαΈχουν περάσει μερικά μόλις εικοσιτετράωρα από τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε γαλλικό έδαφος, στις οποίες τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βωμό της ελευθερίας του λόγου και  της έκφρασης.
Το τραγικό αυτό γεγονός μπορεί να συνέβη σε γαλλικό έδαφος, αλλά δεν αφορά μόνο τη Γαλλία και τους Γάλλους πολίτες. Αφορά όλη την Ευρώπη, όλο το Δυτικό κόσμο, όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα.  Κάθε σύγχρονη, ευνομούμενη πολιτεία καλείται να προσφέρει στους πολίτες της τη δυνατότητα να ζουν και να ευημερούν ελεύθεροι από εσωτερικές ή και εξωτερικές απειλές και κινδύνους, όπως διαμορφώνονται μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Διαβάστε το άρθρο 

21/1/15

Νέο αναπτυξιακό μοντέλο οικολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας


Μέλος ΕΕΚΕ ΥΠΕΚΑ και Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη της  Βουλής


Θα μπορούσα να πω πως η κυρίαρχη αίσθηση που αφήνει η επαφή με τον κόσμο αυτές τις τελευταίες μέρες είναι μια έντονη ελπίδα, χωρίς όμως αυταπάτες. Οι άνθρωποι των γειτονιών της Β’ Αθήνας έχουν βιώσει με τον πιο σκληρό τρόπο τις καταστροφικές, βίαιες συνέπειες της εφαρμογής των μνημονίων τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι άνθρωποι που δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους για να τα βγάλουν πέρα. Είναι λοιπόν λογικό ο κόσμος να είναι απογοητευμένος και εξοργισμένος. Ταυτόχρονα όμως, είναι ξεκάθαρο από τη συζήτηση μαζί τους πως η εκστρατεία του φόβου της ΝΔ δεν περνάει. Η καταιγίδα χοντροκομμένων ψεμμάτων στην οποία έχει επιδοθεί το επιτελείο του κ. Σαμαρά δεν αγγίζει πλέον τον κόσμο, ο οποίος έχει αντιληφθεί ότι οι μνημονιακές πολιτικές δεν μπορούν να συνεχιστούν σε αυτό τον τόπο. Αντίθετα, από τις πολλές φορές εξαντλητικές (και δικαίως) συζητήσεις, αυτό που αφουγκράζεται κανείς είναι η προσμονή για να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέει, η ελπίδα ότι το πρόγραμμά μας -με τα πρώτα άμεσα μέτρα που περιλαμβάνει- θα είναι η απαρχή για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης και ότι θα αποτελέσει την αφετηρία για να ξανακερδίσει ο καθένας και η καθεμιά τη χαμένη ατομική του Aξιοπρέπεια˙ και όλοι μαζί τη συλλογική μας

διαβάστε περισσότερα

Γιατί ζητώ τη μία από τις ψήφους σου

Του Μιχάλη Χάλαρη, Υποψήφιου Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ – Δημοκρατικής Παράταξης.
Διδάκτωρ Χημείας -.Αξιωματικός Π.Σ.Αγαπητή φίλη Κυκλαδίτισσα, αγαπητέ φίλε Κυκλαδίτη,
Παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ σε σένα προσωπικά λόγω της κοινής μας καταγωγής και της ειλικρινούς μας αγάπης για τον τόπο μας.
Η οικογένειά μου συνδέεται στενά με τρία από τα νησιά μας και έτσι μπορώ με υπερηφάνεια να λέω παντού ότι είμαι κι εγώ ένα κομμάτι από τις Κυκλάδες. Τις δικές μας Κυκλάδες.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που επέλεξα να δώσω τη μάχη για την εκλογή μου στην ελληνική βουλή από την ιδιαίτερή μου πατρίδα, τη γη της οικογένειάς μου. Εδώ ανήκω, για τον τόπο αυτόν νοιάζομαι, τον τόπο αυτόν έχω μέσα στην καρδιά και το μυαλό μου και τους ανθρώπους αυτού του τόπου θέλω να εκπροσωπήσω.

διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ύπουργού Εθνικής Άμυνας και τ.Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια


Του Νίκου Δένδια Υποψήφιου Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Β΄Αθηνών

Η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον των πλέον κρίσιμων, αχρείαστων και ενδεχομένως επιζήμιων εκλογών της σύγχρονης Ιστορίας της.
Μια κοινοβουλευτική μειοψηφία, με την συμπαράταξη των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής, ανέτρεψε μια Κυβέρνηση που είχε την δεδηλωμένη με πρόσχημα την εκλογή του ΠτΔ.
Σε όλα αυτά, προστέθηκαν καταγέλαστες οπερετικές καταγγελίες. Αυτές που εξευτέλισαν τόσο αυτούς που τις έκαναν και τους ηθικούς αυτουργούς που τους υποστήριξαν.
Πάγωσε η Αγορά.
Εκτοξεύτηκε το επιτόκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο Διεθνής Τύπος, έγκυροι αναλυτές αλλά και διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, επανέφεραν το θέμα του GREXIT.
Και όλα αυτά, την χρονική στιγμή που η χώρα μας και η Οικονομία βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής
 

19/1/15

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Πολιτική για τα σώματα ασφαλείας

Του Δημήτριου Τσουκαλά,
 Υποψήφιου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β΄Αθηνών

Όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας, την πλέον αντιπροσωπευτική περιφέρεια της χώρας σε σχέση με την ένταση των κοινωνικών προβλημάτων και της ανθρωπιστικής κρίσης, ο κόσμος απαιτεί να φύγει άμεσα η κυβέρνηση της αναλγησίας και της υποτέλειας. Για τον λαό ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μοναδική ελπίδα ανάσχεσης της κοινωνικής καταστροφής και ανασυγκρότησης του καθημαγμένου παραγωγικού ιστού της χώρας. 
Βασική προτεραιότητα είναι να ξαναδώσουμε στους Έλληνες την αξιοπρέπεια και την αισιοδοξία που τους στέρησαν οι πολιτικοί εκπρόσωποι του Μνημονίου, να σταματήσουμε την κοινωνική καταστροφή, να διασφαλίσουμε τη δημόσια περιουσία, να προστατέψουμε τα κοινωνικά αγαθά της στέγασης, της σίτισης, της δωρεάν υγείας, της δωρεάν παιδείας και να διασώσουμε το ασφαλιστικό σύστημα.

Η τρομοκρατία στην Ευρώπη, τα μέτρα αποτροπής του βίαιου εξτρεμισμού και η μετανάστευση

Του  Άγγελου  Τσιγκρή
 Υποψήφιου Βουλευτή 
της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαία

Με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι που προκάλεσαν τον παγκόσμιο αποτροπιασμό και την σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην πορεία ενότητας κατά της τρομοκρατίας, αλλά κυρίως  την μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει περί μετανάστευσης στις χώρες της Ε.Ε., ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποψήφιος βουλευτής Αχαϊας κ. Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση της κυριαρχίας των κρατών, αλλά ούτε και με την πρακτική εφαρμογή της εθνικής ασφάλειας.

Ασφάλεια σημαίνει επένδυση στους ένστολους "

Άρθρο της Κατερίνας Μάρκου  της Yπ. Βουλευτή στη Β’ Θεσσαλονίκης  με το Ποτάμι

 

 

 

Η ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας μας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σταθερότητας. Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν στήριξε διαχρονικά το έργο και την αποστολή των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ όψιμα αποφάσισε να μετριάσει τη
συνήθη ρητορική του για τα σώματα αυτά. Οι ελλείψεις στις Υπηρεσίες τους, η μη στήριξή τους σε κάθε επίπεδο και η απαξίωση που έχουν υποστεί, φαίνεται ξεκάθαρα από τα πρόσωπα των ένστολων συμπολιτών μας.

διαβάστε περισσότερα